2012 Michigan Football Statistics

Statistics Pack

Statistics (13-Game Totals)
Statistics (12-Game Totals)
Statistics (11-Game Totals)
Statistics (10-Game Totals)
Statistics (9-Game Totals)
Statistics (8-Game Totals)
Statistics (7-Game Totals)
Statistics (6-Game Totals)
Statistics (5-Game Totals)
Statistics (4-Game Totals)
Statistics (3-Game Totals)
Statistics (2-Game Totals)
Statistics (1-Game Totals)